Co to je JICSkill?

8 krátkých video lekcí v uceleném online programu, který provede žáky prací s nápadem, ať už se jedná o rozjezd podnikání nebo školní projekt.

Pro koho je určen?

Pro žáky SŠ, kteří

 • chtějí získat nápad a aktivně na nápadu pracovat
 • mají nápad a netuší, jak jej realizovat
 • se aktivně zapojují do dění ve škole i mimo školu
 • hledají inspiraci pro rozjezd vlastního podnikání

Pro učitele SŠ, kteří

 • pracují s žákovskými miniprojekty
 • chtějí zařadit do hodiny ekonomiky a společenských věd informace o startu podnikání
 • vedou žákovské firmy
 • chtějí žákům nabídnout pohled na podnikání očima mladých tvůrců.

Proč program vznikl?

Chtěli jsme učitelům i žákům

 • nabídnout podporu v práci na nápadu v ucelené formě
 • předat jednoduchou a motivační formou základy podnikání
 • poskytnout snadno uchopitelný rámec pro projektovou výuku
 • zpestřit hodiny ekonomiky a vedení hodin žákovských firem
 • nabídnout pohled na realitu podnikání skrz zkušenosti mladých lidí

Kdo program připravil?

Program připravili metodici a odborníci na podnikavost z JICu a Lipky.
Program vychází z potřeb studentů SŠ, navazujeme na RVP a také vycházíme z konceptu podnikavosti.

Kdo programem provází?

Ondra Šašek, spoluzakladatel podcastového studia Vokál
Kristýna Unčovská, koordinátorka aktivit pro studenty na JIC

Jak s programem pracovat?

JICskill je navržen, aby s ním žáci mohli pracovat samostatně, ale lze jej také zapojit do výuky.

Video lekce JICskill a rozhovory JICfluencer v nich použité, mohou okořenit vaše hodiny ekonomiky, společenských věd či výukové celky, ve kterých pracujete na projektech pro žákovské firmy.

S programem můžete pracovat uceleně, nebo můžete zařadit do výuky dílčí části v rámci jednotlivých témat (např. jen lekci o marketingu).

Metodiky pro práci s kurzem

Metodika pro použití programu je dostupná na tomto odkazu (.pdf ke stažení).

Stručnější „handbook“ (příručku) najdete na těchto odkazech, a to ve verzi pro offline a online použití 

Struktura kurzu

Program se skládá 8 video lekcí.

Každá lekce obsahuje kvízové otázky a pracovní list.
S pracovním listem může žák pracovat samostatně, ale můžete jej také začlenit do práce ve skupině během výuky. Listy lze tisknout.

V závěru lekce odkazujeme na krátké rozhovory JICfluencer s inspirativními mladými lidmi, kteří se věnují zajímavým podnikatelským projektům.
Po úspěšném absolvování kurzu může žák získat certifikát.

Obsah programu v jednotlivých lekcích

1. Od nápadu k podnikání 

“Poznej sám sebe, až potom začni budovat velkou firmu.”
Tomáš Baťa

K tomu, abychom byli úspěšní, je dobré, abychom poznali sami sebe. První lekce vede k sebepoznání.

Cíl lekce: Motivovat žáky k zamyšlení nad vlastními silnými stránkami a tím, co je ve skutečnosti baví. Zvědomění vlastních kvalit je důležitý předpoklad pro úspěchu projektu.

2. Kde vzít nápad

Mít či nemít nápad? Je to chyba, když žádný nemám? Jak to udělat, abych chrlil nápady jeden za druhým?

Cíl lekce: Nabídnout 5 tipů pro ještě lepší kreativitu a vymýšlení nápadů, které můžeme převést v realitu.

3. Zákazník v hlavní roli

Když víme, pro koho produkt/službu tvoříme a jaké jsou jeho skutečné potřeby, budeme mít větší šanci na úspěch. Už při prvním návrhu produktu nebo služby bychom měli myslet na zákazníka.

Cíl lekce: Seznámit se se základním konceptem cílové skupiny a marketingové persony. Právě od potřeb, zájmů a tužeb ideálního zákazníka se bude odvíjet i to, jak bude výsledný produkt/služba vypadat a jak jej budeme nabízet.

4. Prototypování

Častou chybou nejen v podnikání je, že máme sice skvělý nápad, ale jeho realizace je velmi časově i finančně náročná. Náš nápad nemusí zůstat na papíře v šuplíku, když víme, jak můžeme vymyslet tu nejjednodušší možnou verzi vašeho nápadu, kterou můžeme nabízet zákazníkům.

Cíl lekce: Ukázat žákům způsoby, jak mohou vytvořit první vlaštovku výrobku/služby, aby jej mohli začít nabízet zákazníkům, aby tak ušetřili čas i peníze a mohli si ověřit, jestli jejich nápad bude fungovat v praxi.

5. Jak stanovit cenu

Tato lekce je práci s čísly. Jak si spočítám veškeré náklady, jakou nastavit cenu, abychom byli ziskový? Jaký je rozdíl mezi obratem a ziskem?

Cíl lekce: Ukázat žákům na co všechno je potřeba myslet, když potřebuji nacenit výrobek nebo službu. U neziskových a společensky prospěšných projektů slouží tato lekce k zamyšlení nad náklady, které do projektu vstupují.

6. Marketing

V očích mladých lidí se může zdát, že marketing a prezentace na sociálních sítích je totéž. Jenže je tomu tak ve skutečnosti?

Cíl lekce: Ukázat základy marketingu na základě marketingového mixu 4P a nastínit jednoduchou marketingovou strategii.

7. Jak prezentovat nápad

Dřív nebo později musíme jít s kůží na trh  a začít o nápadu mluvit před našimi zákazníky, před porotou v podnikatelských soutěžích a přáteli. Jak vysvětlit ostatním, o čem je náš nápad?

Cíl lekce: Předat tipy, jak o nápadu mluvit jasně, stručně a srozumitelně.

8. Ingredience úspěchu

Práce na nápadu není vždy jednoduchá. Poslední lekce je celá o tom,jak překonávat překážky v rozjezdu podnikání.

Cíl lekce: Ukázat žákům, že chyby a komplikace jsou součástí tvůrčího procesu. Nevyhneme se jim, ale můžeme se díky nim posouvat dál.

 

Kam po absolvování JICskill?

Spoustu další inspirace a tipů pro práci s nápadem najdete na www.jic.cz/blog

Žáci a studenti z Jihomoravského kraje se mohou přihlásit na akce, které pořádáme přímo pro ně.
Aktuální nabídku najdete vždy na www.jic.cz/student